7 बिझनेस मिस्टेक्स

बिझनेस मध्ये यशस्वी होण्यासाठी टाळायला हव्या अशा 7 बिझनेस मिस्टेक्स. ह्या बिझनेस मिस्टेक्स टाळा व तुमचा बिझनेस यशस्वी बनवा.

Language: Marathi

Instructors: Rajesh Gurule

₹970

 

Why this program?

Description

7 बिझनेस मिस्टेक्स

कोणताही व्यवसाय हे अवघड काम आहे. व तो व्यवसाय 'यशस्वी' रित्या चालवणे त्याहून अवघड आहे,
कारण व्यवसाय वाढवतांना अनेक वेगवेगळी कामे करावी लागतात व त्या कामांमध्ये चुका होतात. काही चुकांमुळे फारसे नुकसान होत नाही. पण काहींमुळे मात्र चांगला सुरु असलेला व्यवसायाला ही अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच अशा चुका टाळणे हे गरजेचे असते.

ह्या व्हिडिओ प्रोग्राममध्ये आपण अशाच 7 चुकांविषयी डिस्कस करणार आहोत ज्या प्रत्येक बिझनेस ओनर ने टाळायला हव्यात.

तुम्हालाही तुमचा व्यवसाय यशस्वी करायचा असेल, तर ह्या 7 मिस्कटेक्स व त्या टाळण्याचे उपाय यांची माहिती आजच करून घ्या!

Program Content

Pricing Plans

₹ 970

SINGLE PAYMENT

HOW IT WORKS

1

Step One

Register for the course or program by paying the fees online.

2

Step Two

Login to the Member's Area on this website & access your course.

3

Step Three

Start learning by accessing the content in various formats.

RAJESH GURULE'S 

e-Learning Academy

1, 2nd Floor, Raunak Arcade, Rameshwar Nagar, Gangapur Rd, Nashik - 5
Phone: (91) 98225 45922

© Copyright 2001 - 2021 Rajesh Gurule & SellWell Technologies